Plato’s cave

in samenwerking met Sofie Muylaert

werd voorgesteld tijdens TUMULTINGENT#4, van 24 tot en met 27 maart 2016 in Gouvernement Gent.

Concept

Dit werk stelt de manier in vraag waarop wij de realiteit percipiëren en meerbepaald het verwerken van informatie uit de media.

Het ambieert een bewustwording van hoe we informatie en beelden die ons via media bereiken, registreren en verwerken. Noch over de kadrering binnen een ruimere context, noch over de al dan niet gemanipuleerde weergave hebben we voldoende informatie.

Bovendien wordt de informatie steeds gefragmenteerder aangeboden. En wordt onze waarneming beïnvloed door reeds aanwezige kennis.

Zelfs al wordt een zo compleet en waarheidsgetrouw mogelijke weergave nagestreefd, die is altijd slechts een afspiegeling van het origineel.

We vergeten dat we naar een representatie kijken en verwarren die met het origineel/de realiteit.

Uitwerking

Sofie Muylaert kreeg de opdracht een aantal van mijn originele werken op doek te fotograferen en op ware grootte zo waarheidsgetrouw als mogelijk te reproduceren. De foto werd vervolgens permanent over het originele werk gekleefd. Mocht de afbeelding verwijderd worden, zou het origineel aangetast blijven door de gereproduceerde weergave ervan.

Het oorspronkelijke werk ging op die manier verloren. De aanwezigheid ervan, gereduceerd tot een rol als drager van de afbeelding van zichzelf, blijft duidelijk tastbaar. Daar waar we dankbaar zijn voor bepaalde beelden, als getuigen van een (toekomstig) verleden, roept deze vernietiging weerstand op. De collage van de foto op het origineel wordt een destructieve vorm van montage. Montage is conflict, wat hier uiteindelijk uitmondt in vernietiging.

Expo view

Screen Shot 2016-03-27 at 19.23.44

Screen Shot 2016-03-27 at 19.21.15

Plato’s cave en werken van Steven Messiaen (vooraan) en Kristof Lemmens (rechts)

Werken

IMG_1392

IMG_1393

IMG_1391

IMG_1390

IMG_1389